Henkilötietolain ( 523/1999) 10 §:N mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

G Beauty Lab Oy
Y-tunnus: 2861460-2
Böstaksentie 28
00740 Helsinki
info@gbeautylab.fi
www.gbeautylab.fi

 

Rekisterin nimi

gbeautylab.fi asiakasrekisteri

Rekisteri sisältää

gbeautylab.fi-uutiskirjeen rekisteröityneet tilaajat
gbeautylab.fi-verkkokaupan rekisteröityneet asiakkaat

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään verkkokauppaan rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin, laskutukseen ja maksujen perintään, asiakassuhteideen ylläpitoon, palvelun kehittämiseen, raportointiin sekä markkinointiin. Uutiskirjeen tilanneiden tietoja käytetään elektronisen markkinointimateriaalin toimittamiseen. Rekisteröityneellä käyttäjällä on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestejä. Uutiskirjeen tilanneilla on mahdollisuus haluttaessa perua tilaus.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
-Henkilön etu- ja sukunimi
-Sähköpostiosoite
-Puhelinnumero
-Osoite
-Syntymäaika
-Sukupuoli
-Tilaustiedot ja tilaushistoria

Uutiskirjeen tilaajarekisteri sisältää tiedon tilaajan sähköpostiosoitteesta.

Tietolähteet

Rekisterin asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa. Uutiskirjeen tilaajien sähköpostitiedot saadaan uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröityessä.

Rekisterin suojaus 

Rekisterin tiedot tallennetaan suojattuihin, verkkokaupan omilla palvelimilla sijaitseviin sähköisiin tietokantoihin. Rekisteri on suojattu yrityksen ulkopuoliselta käytöltä ja sen käyttöä valvotaan.

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin sisältämät tiedot ovat ainoastaan yrityksen omassa tai sille yhteistyössä tuotettuja palveluja tarjoavan ulkoisen yrityksen käytössä eikä yritys luovuta tai myy tietoja eteenpäin ulkopuolisille tahoille muuten kuin lainsäädännöllisin perustein.

Rekisteröidyt käyttäjätiedot voidaan hävittää käyttäjän itsensä pyynnöstä elleivät lainsäädäntö tai avoimet laskut estä sitä.

Evästeiden käyttö

Verkkokaupassa käytetään evästeitä ("cookie"), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Tietojen päivittäminen

Rekisteröitynyt asiakas voi itse päivittää nimi- ja osoitetietojaan sekä markkinointikieltoja 'Omat tiedot' -sivulla. Uutiskirjeen tilaaja voi peruuttaa tilauksensa uutiskirjeessä olevan sähköisen linkin kautta.